Aktualności


Dotyczy wystawy Okręgowej w Koninie


Dodano 17 listopada 2021 o godz. 19:36

Jest korekta dotycząca godz. przyjmowania gołębi na wystawę, które będą przyjmowane od godz. 14:00 - 17:00 a nie jak w pliku umieszczonym w zakładce "Dokumenty"

Miejsce wystawy to Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. Mickiewicza 14.


Komunikat dotyczący 70. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych - Katowice 2022.


Dodano 2 listopada 2021 o godz. 22:34

Komunikat w zakładce DOKUMENTY - KOMUNIKATY


Zakończenie sezonu


Dodano 29 września 2021 o godz. 23:15

Zarząd Oddziału Kłodawa zawiadamia, że w dniu 16 października 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się uroczyste rozdanie nagród na szczeblu oddziału za sezon lotów gołębi pocztowych 2021. Uroczystość odbędzie się w przedeckim zameczku przy ulicy Zamkowej.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w uroczystej kolacji po rozdaniu nagród prosimy o zapisywanie się u przedstawicieli w swoich sekcjach do 10 pażdziernika, koszt 10 zł od członka oddziału.

 


Zebranie


Dodano 27 września 2021 o godz. 01:29

Zarząd oddziału informuje, że w dniu 29.09.2021 r. o godz. 18:00 w siedzibie sekcji Kłodawa odbędzie się zebranie zarządu powiększone o prezesów sekcji i przewodnicących komisji wkładaniowych i zegarowych. Głównym tematem zebrania będzie weryfikacja dokumentów lotowych gołębi młodych oraz sprawy organizacyjne. Obecność obowiązkowa.


Zebranie weryfikacyjne


Dodano 10 sierpnia 2021 o godz. 21:16

Zarząd oddziału informuje, że w dniu 17.08.2021 r. o godz. 19:00 w siedzibie sekcji Kłodawa odbędzie się zebranie zarządu powiększone o prezesów sekcji i przewodnicących komisji wkładaniowych i zegarowych. Głównym tematem zebrania będzie weryfikacja dokumentów lotowych gołębi dorosłych oraz złożonych wyników w kategoriach. obecność obowiązkowa.


Dotyczy spisów gołębi młodych


Dodano 29 lipca 2021 o godz. 16:31

W zakładce "Dokumenty" jest plik ze spisem gołębi młodych, proszę sprawdzać poprawność i zgłaszać ewentualne błędy do rachmistrza w terminie do 2 sierpnia ponieważ do 4 sierpnia muszę wysłać spisy elektroniczne do ZG.


Spisy młodych


Dodano 2 lipca 2021 o godz. 11:15

W tym roku spisy gołębi młodych wykonujemy w taki sposób aby pierwsze 50 szt na spisie to były gołębie do MPM, te pierwsze 50 jak i pozostałe uporządkowane po kolei. Spisy papierowe w ilości 2 kopie 50-tki i orginał podpisany przez lekarza weterynarii oddajemy do 17 lipca 2021 roku, ntomiast elektroniczne przez kostkę zaraz po lotach gołębi dorosłych czyli do 27 lipca br.

Na spisach należy zaznaczyć na jaki syztem lecimy  ESK - tipesy,  Gumy - zegary tradycyjne lub bez.

Termin składania spisów jest uzależniony tym, że w tym roku spisy do ZG należy wysłać do 4 sierpnia 2021 roku.


Wykazy obrączek


Dodano 15 czerwca 2021 o godz. 12:35

Sekcje które nie dostarczyły wykazów obrączek na ten rok prosi się o niezwłoczne dostarczenie ich do sekretarza oddziału, pilne!

 

Ps.  szukamy właściciela gołębia PL-0470-21-11717  jest wychudzony za Lublinem.


Uchwała 145


Dodano 12 maja 2021 o godz. 14:25

Uchwała Zarządu Głównego PZHGP nr 145 z dnia 12 maja 2021 r. w zakładce "Dokumenty" .


Komunikat ZG , Okr Konin i Oddz Kłodawa


Dodano 29 kwietnia 2021 o godz. 14:19

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku.

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

 

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

 

Zarząd PZHGP Okręgu Konin Zawiesza loty o Mistrzostwo Okręgu w kategoriach z powodu epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) od 28.04.2021 do 12.05.2021 r.

 

W związku z powuższym Zarząd Oddziału Kłodawa zawiesza lot z Murowanej Gośliny, o następnych lotach będziemy informować na bieżąco.


Zyczenia świąteczne


Dodano 2 kwietnia 2021 o godz. 18:04

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim hodowcom i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia, rodości i sukcesów w nadchodzącym sezonie lotowym.

Zarząd oddziału Kłodawa

Poniżej życzenia od prezydium ZG


ZG PZHGP


Dodano 13 marca 2021 o godz. 21:25

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zgłosił udział młodzieżowej drużyny reprezentującej Polskę podczas Mistrzostw Świata – Belgrad 2021.
W związku z powyższym Hodowcy w wieku do 26 lat mogą zgłaszać chęć wysłania swoich gołębi z rocznika 2021 na Mistrzostwa Świata. Warunkiem zgłoszenia gołębi jest wiek Hodowcy do 26 lat i udział Hodowcy w lotach w 2020 roku. Zgłoszenia należy przesyłać w formie papierowej na adres biura ZG PZHGP (43-180 Orzesze, ul. Dworcowa 5) do dnia 31.03.2021 roku. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez Zarząd Oddziału.

W dniu 2 kwietnia zostanie wyłoniona młodzieżowa reprezentacja w ilości 25 gołębi + 5 gołębi rezerwowych, które będą brały udział w Mistrzostwach Świata -Belgrad 2021.

Gołębie z młodzieżowej reprezentacji będą musiały być dostarczone do biura Zarządu Głównego PZHGP w Orzeszu w dniach 21-22 kwietnia 2021 roku.

Gołębie dostarczone do biura Zarządu Głównego powinny być w przedziale wiekowym pomiędzy 40 a 60 dniem życia. Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko Paramyksowirozie.

Formularz do pobrania na stronie zg pzhgp.


Spisy gołębi dorosłych 2021


Dodano 24 lutego 2021 o godz. 15:45

W ustalonym przez Zarząd Oddziału terminie należy złożyć aktualny spis gołębi, który na dany sezon lotowy nie może ulec zmianie. Spisy  w 2021 roku wykonujemy tylko i wyłącznie na drukach dostępnych na stronie internetowej w trzech egzemplarzach starannie i uporządkowane chronologicznie, jeden z całości oryginał podstemplowany przez lekarza weterynarii o zaszczepieniu gołębi, pozostałe dwa to ksero-kopie pierwszej pięćdziesiątki z oryginału, czyli pierwsze pięćdziesiąt z całości to typowane do GMP i MP w kategoriach. Spisy gołębi przyjmują przeważnie skarbnicy sekcyjni, po sprawdzeniu poprawności dostarczą je do rachmistrza w nieprzekraczalnym terminie 28.03.2021 r

Zgodnie z nowym regulaminem zabrania się umieszczenia na spisie gołębi , które w poprzednim roku zapisane były na spisie innego hodowcy ( nie dotyczy gołębi od hodowców, których odległość między gołębnikami przekracza 2 km ).  Ponadto przypomina się o obowiązku sprawdzania posiadania przez hodowcę kart własności gołębi umieszczonych na spisie przez przyjmujących spisy (spisujemy tylko te gołębie, na które posiadamy karty własności).

Hodowcy, którzy będą lotować na system ESK zobowiązani są dostarczyć równocześnie spisy elektroniczne przez kostki ESK, zgrywanie na kartę pamięci  ustalają zarządy sekcji. Hodowcy, którzy będą lotować na gumy będą potrzebować listy startowo-zegarowe, prosi się ich o  wpisanie na egzemplarzu z całością spisu ile tych list wydrukować na dany sezon. A osoby, które będą przyjmować spisy od hodowców prosi się o sprawdzanie i uzupełnianie powyższego zapisu.

Hodowcy, którzy posiadają gołębie dwuletnie z obrączkami DERBY i chcący brać udział w Mistrzostwie gołębi dwuletnich olimpijskich muszą dodatkowo sporządzić spis max 15-stu gołębi na osobnych drukach w 2-ch egzemplarzach.

 


Dotyczy walnego zgromadzenia


Dodano 19 lutego 2021 o godz. 20:01

Zarząd Oddziału Kłodawa informuje, że ze względu na przedłużające się obostrzenia (spotkania do 5 osób) walne zgromadzenie delegatów nie odbędzie się w dniu 27-02-2021 r. 

Dalsze decyzje będą podjęte po pierwszym marca o czym będziemy informować na stronie internetowej.

Z poważaniem Zarząd Oddziału


Walne Zgromadzenie Delegatów


Dodano 2 lutego 2021 o godz. 20:47

Zarząd PZHGP Oddział Kłodawa zwołuje na dzień 27.02.2021 r. (sobota) Walne Zgromadzenie Delegatów. Zebranie odbędzie się w zameczku przedeckim o godz. 16:00, na walnym zebraniu zostaną rozdane nagrody za sezon lotowy 2020.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w polsce nie pozwoli na zorganizowanie zebrania to będzie podana inna data lub inny wariant przeprowadzenia walnego zgromadzenia.

Z poważaniem Zarząd Oddziału Kłodawa


Obrączki 2021


Dodano 30 grudnia 2020 o godz. 12:21

Hodowcy sekcji Izbica Kujawska mogą odbierać obrączki rodowe w każdą sobotę od  13-tej w siedzibie sekcji u skarbnika Teofila Ziółkowskiego tel. 609 255 780.


Życzenia świąteczne


Dodano 24 grudnia 2020 o godz. 10:55

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2021 wszystkim hodowcom i ich rodzinom życzy Zarząd oddziału Kłodawa


Plan lotów na sezon 2021


Dodano 7 grudnia 2020 o godz. 22:26

W zakładce "Dokumenty" dodano plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2021, który został uchwalony decyzją Zarządu Oddziału Kłodawa po uwzględnieniu planu lotów Okręgowych


Zgłaszanie gołębi na wystawę


Dodano 9 listopada 2020 o godz. 10:00

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że Wystawa Okręgowa zostaje odwołana z powodu Pandemii Covid-19, rekomendacja Zarządu Głównego PZHGP.
Deklaracje gołębi w kategoriach sportowych należy składać do rachmistrza okręgowego pana Henryka Sołtysińskiego, ul. Słubickiego 18, 87-865 Izbica Kujawska do 30.11.2020 r. na obowiązujących deklaracjach wystawowych.
Trzy najlepsze gołębie w każdej kategorii zostaną nagrodzone pucharami.
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie Reprezentacja wyłoniona w każdej kategorii sportowej A, B, C, D, E, F, G, H, I i Wyczyn będzie reprezentować okręg na Wystawie Ogólnopolskiej w styczniu.

Zgłaszanie gołębi na wystawę


Dodano 5 listopada 2020 o godz. 21:12

Zarząd Okręgu Konin zawiadamia, że Wystawa Okręgowa zostaje odwołana z powodu Pandemii Covid-19, rekomendacja Zarządu Głównego PZHGP.
Deklaracje gołębi w kategoriach sportowych należy składać do rachmistrza okręgowego pana Henryka Sołtysińskiego, ul. Słubickiego 18, 87-865 Izbica Kujawska do 30.11.2020 r. na obowiązujących deklaracjach wystawowych.
Trzy najlepsze gołębie w każdej kategorii zostaną nagrodzone pucharami.
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie Reprezentacja wyłoniona w każdej kategorii sportowej A, B, C, D, E, F, G, H, I i Wyczyn będzie reprezentować okręg na Wystawie Ogólnopolskiej w styczniu.


Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 9
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl